ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

บริษัทไทย อะโกรเทรด จำกัด เป็นบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในภาคเคมีอุตสาหกรรม เช่น เคมีเกษตร เคมีอุตสาหกรรม เครื่องจักร สีและหมึกจากหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย ฮังการี ออสเตรีย เยอรมนี เป็นต้น

image

กลุ่มผลิตภัณฑ์

   สารกำจัดแมลง

สารกำจัดวัชพืช

 สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

สารควบคุมการเจริญเติบโตและฮอร์โมนพืช

Powered by MakeWebEasy.com