สินค้า

ชื่อสามัญ : ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล (quizalofop-P-ethyl) สารสำคัญ : ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate 5% W/V EC

ชื่อสามัญ : ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล (fenoxaprop-P-ethyl) สารสำคัญ : ethyl (R)-2-[4-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yloxy)phenoxy]propionic acid ……………………………………………………6.9% W/V EW

ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์ (butachlor) กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide [กลุ่ม K3] สารสำคัญ : N-butoxymethyl-2-chloro-2’,6’-diethylacetanilide ……60% W/V EC

ชื่อสามัญ : อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) กลุ่มสารเคมี : Neonicotinoid [กลุ่ม 4A] สารสำคัญ : (E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine…………………………………......60% W/V FS

ชื่อสามัญ คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) สารสำคัญ 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethylpyrrole-3-carbonitrile ……………………….……………………………………10% W/V SC

ชื่อสามัญ คาร์บาริล (carbaryl) สารสำคัญ 1-naphthyl methylcarbamate………………….……………………......85% WP

ชื่อสามัญ : อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) กลุ่มสารเคมี: Avermectin [กลุ่ม 6] สารสำคัญ : emamectin benzoate ……........................................1.92% W/V EC

ชื่อสามัญ : แพกโคลบิวทราซอล (paclobutrazol) สารสำคัญ : (2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) pentan-3-ol……………………………………………………….10% WP

ชื่อสามัญ : กรดจิบเบอเรลลิก (gibberellic acid) กลุ่มสารเคมี : Gibberellins สารสำคัญ : (3S,3aR,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno(1,2-b)furan-4-carboxylic acid ……………………………………….4% W/V EC

ชื่อสามัญ: อีทีฟอน (ethephon) กลุ่มสารเคมี: ethylene generator สาระสำคัญ : 2-chloroethylphosphonic acid………………………….……………………52%W/V SL

ชื่อสามัญ: ไดยูรอน (diuron) กลุ่มสารเคมี : Urea สารสำคัญ: 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea........80% WP

ชื่อสามัญ อะซีโทคลอร์ (acetochlor) กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide [กลุ่ม K3] สารสำคัญ 2-chloro-N-ethoxymethyl-6’-ethylacet-o-toluidide……50% W/V EC

Powered by MakeWebEasy.com