พวกเราคือใครและเป็นอะไร

เราคือผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย (โครงการความร่วมมือกับลูกค้าและโครงการประกวดราคา) และผู้ส่งออกสารอารักขาพืช ปุ๋ย อาหารเสริม ฮอร์โมนสำหรับพืช และอาหารสัตว์ พวกเรายังมีโรงงานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และในไม่ช้าเราจะเป็นผู้ผลิตเคมีเกษตรในประเทศไทย

ประวัติของเราแบบกะทัดรัด

  • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551
  • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
  • มีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท
  • ก่อตั้งและดูแลโดย

คุณประเสริฐ แจ้งกิตติชัย

คุณวสันต์ กู้สุวรรณ (หยี่ซุน กู้)