รายชื่อสินค้าประเภทสารป้องกันกำจัดโรคพืช

 • ครีซอกซิม-เมทิล 50% WG
 • คลอโรทาโลนิล 75% WP
 • คลอโรทาโลนิล + อะซอกซีสโตรบิน 50% + 6% W/V SC
 • คาร์เบนดาซิม 50% W/V SC
 • แคปแทน 50% WP
 • ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15% + 15% W/V EC
 • ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP
 • ไตรไซคลาโซล 75% WP
 • ไทโอฟาเนต-เมทิล 50% W/V SC
 • เบโนมิล 50% WP
 • โพรคลอราซ 45% W/V EC
 • โพรคลอราซ 45% W/V EW
 • โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรด์ 72.2% W/V SL
 • ฟลูซิลาโซล 40% W/V EC
 • ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG
 • ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP
 • แมนโคเซบ 80% WP
 • วาลิดามัยซิน 3% W/V SL
 • อะซอกซีสโตรบิน 25% W/V SC