รายชื่อสินค้าประเภทสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

  • กรดจิบเบอเรลลิก 20% ST
  • กรดจิบเบอเรลลิก 4% W/V EC
  • แพกโคลบิวทราซอล 10% WP
  • แพกโคลบิวทราซอล 15% WP
  • แพกโคลบิวทราซอล 25% W/V SC
  • อีทีฟอน 52% W/V SL